Το κατάστη΅ά ΅ας εγγυάται
για την αξία και
την ποιότητα του κοσ΅ή΅ατος
Π.Συνδίκα 34, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 820 311